Hồ trái tim 'có một không nhị' giữa sa mạc

Hồ nhân tạo hình 2 trái tim lồng vào nhau với hệ thực vật phong phú, đem lại nét lạ mắt cho sa mạc khô cằn của Dubai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *