Quê hương của Joe Biden có gì thú vị?

Nằm trong công viên Nay Aug, bảo tồn Everhart thu hút và mang tính giáo dục cho mọi lứa tuổi. bảo tồn phi lợi nhuận này được xây dựng vào năm 1908, trở thành một trong những bảo tồn lâu đời nhất ở miền đông bắc Pennsylvania. Với hơn một chục phòng trưng bày, Everhart mở ra cánh cửa nghệ thuật, khoa học và lịch sử tự nhiên cho du khách. Bộ sưu tập nổi tiếng nhất là Phòng trưng bày Chim, được lấy cảm hứng từ niềm mê say với môn điểu học của người sáng lập – tiến sĩ Isaiah Fawkes Everhart. Ảnh: Discover Nepa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *