Điều ít người biết về quốc gia hạnh phúc nhất toàn cầu

Chăn, thảm được giặt trên sôngNước ở sông, hồ Phần Lan rất sạch sẽ, tới mức người dân vẫn sử dụng để giặt chăn, thảm. Dọc theo các con sông, du khách có thể nhìn thấy những người dân giặt và phơi thảm. Ảnh: Pinimg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *