Thả đèn trời cầu may

Yee Peng là lễ hội đèn trời được mong chờ nhất Chiang Mai nhằm tỏ lòng tôn kính tới các vị thần và cầu mong may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *