Du khách trượt té khi leo Vạn Lý Trường Thành

Một du khách té và “trượt bằng mông” một đoạn dài vì leo tới đoạn trơn giữa trời tuyết rơi ở Vạn Lý Trường Thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *