Tin Tức Thái Lan

Lễ hội voi độc đáo chỉ có tại Thái Lan

Thường tổ chức ngày trăng tròn tháng 8 âm lịch (lịch Thái),Đây là ngày lễ lớn của Thái Lan theo truyền thống Phật giáo, một lễ hội rất nổi tiếng là một trong những nền văn hóa đặc sắc .Lễ hội voi được diễn ta tại Surin –  ở Đông Bắc Thái Lan (more…)